LỊCH LỄ LỆ, LỄ HỘI CỔ TRUYỀN Ở HỘI AN

Thứ tư - 10/10/2012 04:52
(Chỉ thống kê một số lễ chính ở một số địa phương)
 
 
TT Thời gian (ÂL) Tên lễ Địa điểm tổ chức Quy mô, ý nghĩa
Tháng Giêng
01 1-3/1 Tết Nguyên Đán - Tại đình, miếu, chùa, hội quán, nhà thờ tộc họ, nhà thờ các tôn giáo…
- Tại các gia đình.
- Tại trụ sở các cơ quan và tổ chức kinh tế, xã hội…
Lễ mừng năm mới, diễn ra trên toàn địa bàn thành phố. Vào dịp này, các gia đình và cộng đồng tổ chức các nghi thức lễ tưởng niệm các vị thần, tổ tiên ông bà; mọi người vui chơi, thăm viếng mừng tuổi lẫn nhau.
02 4/1 Lễ đạp nước Tại bến sông ở Đồng Nà, Đế Võng
 
Cộng đồng cư dân làm ngư nghiệp ở ấp Đồng Nà, làng Thanh Hà (nay là Thôn Đồng Nà - xã Cẩm Hà), và làng Đế Võng (nay thuộc xã Cẩm Châu). Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn tổ nghề và các vị thần linh, đồng thời cầu mong đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm mới.
03 6/1 Lễ giỗ Tổ nghề Mộc Kim Bồng Tại đình Tiền hiền Kim Bồng (thôn Phước Thắng – xã Cẩm Kim) Cộng đồng cư dân làm nghề mộc ở làng Kim Bồng. Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn công đức của vị Tổ nghề mộc và các vị Tiền hiền của làng, đồng thời cầu mong đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm mới. Các nghệ nhân, hiệp thợ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.
04 7/1 Lễ Cầu Bông - Tại các gia đình
- Tại miếu Thổ thần Trà Quế (thôn Trà Quế - xã Cẩm Hà)
 
Cộng đồng cư dân làm nông ở Trà Quế. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn Thần Nông và các vị thần khác, đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu. Cư dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp sản xuất.
05 9/1 Lễ Cầu Bông - Tại các gia đình
- Tại miếu xóm trong thôn
 
- Cộng đồng cư dân làm nông nghiệp ở thôn 3 - xã Cẩm Thanh. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn Thần Nông và các vị thần khác, đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu. Cư dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp sản xuất
06 9/1 Lễ Cầu an Tại Tín Nghĩa Từ - Minh Hương (số 5 đường Nguyễn Huệ)
 
Cộng đồng cư dân làng Minh Hương. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn, cầu mong các vị thần linh che chở, bảo hộ sự an bình trong làng
07 10/1 Lễ Cầu Bông - Tại các gia đình
- Tại miếu xóm trong khối
Cộng đồng cư dân làm nông nghiệp ở ấp An Bàng (nay là khối An Bàng – Cẩm An). Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn Thần Nông và các vị thần linh, đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu. Cư dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp sản xuất.
08 10/1 Lễ tế Tổ nghề Gốm Nam Diêu Tại khu miếu Tổ Nam Diêu (khối 5 - Thanh Hà)
 
Cộng đồng cư dân làm nghề gốm ở ấp Nam Diêu – làng Thanh Hà (nay là khối 5 – Thanh Hà). Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn  vị  Tổ nghề, các vị Tiền hiền và các vị thần linh, đồng thời cầu mong đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm mới. Cư dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp nghề nghiệp.
09 15/1 Lễ tế Xuân Tại đình ấp Xuân Lâm (khối 5A -  Cẩm Phô) Cộng đồng cư dân ấp Xuân Lâm (cũ) – làng Cẩm Phô (nay là khối 5A, 5B, 5C và khối 6 -  Cẩm Phô). Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn  các vị Tiền hiền và các vị thần linh, đồng thời cầu mong đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm mới. Trước đây, trong lễ có tổ chức xô cộ, tống long chu
10 15/1 Giỗ tổ nghề Y - Tại các gia đình người Việt làm nghề thuốc truyền thống.
- Tại trụ sở Hội Y học cổ truyền Hội An - nhà số 50 Nguyễn Thái Học
Lễ được tổ chức nhằm tượng niệm vị Tổ  nghề y - Lê Hữu Trác
11 15/1 Lễ Cầu an Tại đình làng Cẩm Phô (khối 4 – phường Cẩm Phô) Cộng đồng cư dân làng Cẩm Phô (cũ) (nay là phường Cẩm Phô và Cẩm Nam). Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn Thành Hoàng, các vị Tiền hiền và vị thần linh, đồng thời cầu mong đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm mới. Trước đây, trong lễ có tổ chức tống long chu.
12 15-16/1 Lễ Nguyên Tiêu - Tại các hội quán
- Tại Quan Công Miếu
 
Cộng đồng cư dân sống trong khu phố cổ Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn vị Tiền hiền của các bang, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Công. Đồng thời cầu mong những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
13 20/1 Lễ Cầu an Tại các ngôi miếu trong xóm/ấp Cộng đồng cư dân   Thanh Tây - Cẩm Châu,  Xuân Mỹ -  Tân An,  Phước Trạch -  Cửa Đại. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn, cầu mong các vị thần linh che chở, bảo hộ sự an bình trong xóm.
14 21/1 Lễ Cầu an Tại miếu Âm Hồn (số 76/9 Trần Phú)
 
Cộng đồng cư dân làng Minh Hương. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn, cầu mong các vị thần linh che chở, bảo hộ sự an bình trong làng.
Tháng Hai
15 1/2 Lễ vía Sanh Thai Tiên Nương Tại Hội quán Phước Kiến Cộng đồng cư dân trong khu phố cổ Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn bà Chúa Sanh Thai và 12 Bà Mụ bảo trợ việc sinh nở và trẻ sơ sinh.
16 12/2 Tế tổ nghề Rèn Tại các lò rèn  Cộng đồng cư dân làm nghề rèn ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm vị Tổ nghề rèn – Lư Cao Sơn.
17 12/2 Lễ Cầu ngư Tại lăng Ông  An Bàng (khối An Bàng – phường Cẩm An)
 
Cộng đồng cư dân làm ngư nghiệp ở ấp An Bàng (nay là khối An Bàng - phường Cẩm An). Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn thần Nam Hải đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu.
18 16/2 Lễ Cầu ngư Tại lăng Tiêu Diện (khối Phước Thịnh - Cửa Đại) Cộng đồng cư dân làm ngư nghiệp ở Phứoc Trạch. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn thần Nam Hải đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu.
 
19 16/2 Lễ tế Xuân Tại Văn Thánh miếu Cẩm Phô (Khối 1 – phường Cẩm Phô)
 
Cộng đồng cư dân làng Cẩm Phô (cũ). Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn các vị Tiền hiền, thần linh, các bậc khoa bảng trong địa phương, đồng thời cầu mong con cháu trong làng thi cử đỗ đạt.
20 16/2 Lễ vía Lục Tánh Vương Gia Tại Hội quán Phước Kiến
 
Cộng đồng người Hoa bang Phước Kiến ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ Lục Tánh Vương Gia và các vị Tiền hiền của bang Phước Kiến.
21 28/2 Lễ Cầu ngư Tại lăng Ông Cẩm Kim (thôn Phước Thắng – xã Cẩm Kim)
 
Cộng đồng cư dân làm ngư nghiệp ở Cẩm Kim. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn thần Nam Hải đồng thời cầu mong vụ mùa mới được bội thu.
Tháng Ba
22 3/3 Tết Hàn Thực Tại các gia đình người Hoa Cộng đồng người Hoa trong khu phố cổ Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm ông Giới Tử Thôi, nhân vật lịch sử của Trung Quốc.
23 10/3 Lễ tế Tổ nghề Yến Miếu tổ nghề Yến ở Bãi Hương – Cù Lao Chàm (thôn Bãi Hương – Cù Lao Chàm) Cộng đồng cư dân làm nghề khai thác tổ chim yến ở Hội An (chủ yếu là cư dân làng Thanh Châu). Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm, tạ ơn vị tổ nghề và các vị thần linh, đồng thời cầu mong vụ khai thác mới đạt được kết quả tốt đẹp
24 10/3 Lễ tế Xuân Tại Hội An Tiên tự (số 03 đường Lê Lợi)
 
Cộng đồng cư dân làng Hội An (xưa). Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn các vị Tiền hiền và thần linh, đồng thời cầu mong những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
25 19/3 Lễ Tế Xuân Tại Minh Hương Tụy Tiên Đường (số 14 đường Trần Phú)
 
Cộng đồng cư dân làng Minh Hương. Lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tạ ơn các vị Tiền hiền và thần linh, đồng thời cầu mong những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
26 23/3 Lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu Tại Hội quán Phước Kiến, Hội quán Ngũ Bang
 
Cộng đồng người Hoa ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn và cầu mong sự phù trợ của Thiên Hậu Thánh Mẫu.
27 Tháng 3 Lễ Thanh Minh - Tại các nghĩa trũng
- Tại đình Thanh Minh (khối An Phong - phường Tân An)
 Diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Lễ này được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến những người quá cố, đặc biệt là những người quá cố vô danh.
28 Chủ nhật đầu tiên của tháng 4 Dương lịch Lễ Phục Sinh Tại nhà thờ Tin Lành và nhà thờ Thiên Chúa giáo
 
Cộng đồng cư dân theo đạo Thiên Chúa ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm kỷ niệm sự kiện Chúa Jesu phục sinh sau cuộc tử nạn để cứu độ nhân thế.
Tháng Tư
29 15/4 Lễ Phật Đản Tại các Chùa, Tinh xá  Cộng đồng cư dân theo đạo Phật ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.
30 26/4 Lễ Cầu an Tại đình làng Đế Võng
 
Cộng đồng cư dân làng Đế Võng. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn, cầu mong các vị thần linh che chở, bảo hộ sự an bình trong làng.
Tháng Năm
31 5/5 Tết Đoan Ngọ Tại các gia đình và di tích tín ngưỡng
 
Tất cả cư dân sống ở Hội An đều tham gia. Lễ này được tổ chức nhằm tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh và tưởng niệm ông Khuất Nguyên
Tháng Sáu
32 15/6 Lễ cúng 108 vị chiêu ứng Tại Hội quán Hải Nam
 
Cư dân khu phố cổ Hội An. Lễ này được tổ chức nhằm tưởng niệm các vị chiêu ứng, giỗ tổ Tiền hiền của bang Hải Nam.
33 24/6 Lễ vía Quan Công Tại Quan Công Miếu, Hội quán Quảng Đông
 
Cộng đồng cư dân khu phố cổ Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm, tôn vinh đức độ, khí tiết của Quan Vân Trường, nhân vật lịch sử thời Tam Quốc của Trung Quốc.
Tháng Bảy
34 7/7 Lễ Thất Tịch Tại các gia đình, hội quán và chùa Phật
 
Cộng đồng cư dân khu phố cổ Hội An và các vùng lân cận. Lễ được tổ chức nhằm cầu bình yên, tình duyên.
35 15/7 Tết Trung Nguyên
(Lễ Vu Lan)
Tại các gia đình, chùa
 
Chủ yếu là cộng đồng cư dân theo đạo Phật. Lễ này được tổ chức nhằm báo hiếu cha mẹ
Tháng Tám
36 12/8 Tế thu Tại đình Sơn Phong
 
Cư dân làng Sơn Phong (xưa). Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn các vị Tiền hiền và thần linh, đồng thời cầu mong sự che chở phù hộ của họ.
37 15/8 Lễ Trung Thu Tại các gia đình, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Lễ diễn ra trên toàn địa bàn thành phố. Trong lễ này tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho thiếu nhi.
38 16/8 Tế Thu Tại Tụy Tiên Đường Minh Hương
 
Cộng đồng cư dân làng Minh Hương. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn các vị Tiền hiền và thần linh, đồng thời cầu mong sự che chở phù hộ của họ.
Tháng Chín
39 9/9 Lễ Trùng Cửu Tại Hội quán Ngũ Bang, Triều Châu, Phước Kiến Cộng đồng người Hoa ở Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm sự kiện Thiên Hậu thăng thiên
Tháng Mười
40 10/10 Lễ Trùng Thập Tại các gia đình Cộng đồng người Hoa ở Hội An làm nghề thuốc truyền thống. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn sự phù hộ của các thần linh đối với hoạt động nghề.
41 15/10 Tết Hạ Nguyên Tại các gia đình Cộng đồng người Hoa trong khu phố cổ Hội An. Lễ này được tổ chức nhằm tạ ơn về những thành quả đạt được sau vụ sản xuất. Đồng thời cũng là dịp cúng vớt vong
42 28/10 Lễ giỗ Tổ sư Minh Lượng Tại chùa Vạn Đức (thôn Đồng Nà-xã Cẩm Hà)
 
Cộng đồng cư dân theo đạo Phật. Lễ được tổ chức nhằm trưởng niệm Tổ sư Minh Lượng.
Tháng Mười Một
43 7/11 Lễ giỗ Tổ sư Minh Hải Tại chùa Chúc Thánh (khối An Phong – phường Tân An) Cộng đồng cư dân theo đạo Phật. Lễ được tổ chức nhằm trưởng niệm Tổ sư Minh Hải
44 10/11 Lễ giỗ Tổ sư Minh Giác Tại chùa Phước Lâm (Thôn Cửa Suối – xã Cẩm Hà)
 
Cộng đồng cư dân theo đạo Phật. Lễ được tổ chức nhằm trưởng niệm Tổ sư Minh Giác
45 25/12DL Lễ Giáng Sinh Tại nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Thiên Chúa giáo Cộng đồng cư dân theo đạo Thiên Chúa. Lễ được tổ chức nhằm kỷ niệm Chúa Jesu được sinh hạ làm người
Tháng Mười Hai
46 Tháng 12 Lễ Đông Chí Tại phần mộ ông bà tổ tiên và người thân của các gia đình Chủ yếu trong Cộng đồng người Hoa ở Hội An.  Trong lễ này người dân dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng mồ mã ông bà tổ tiên chuẩn bị đón Tết
47 12/12 Lễ cúng tổ nghề May Tại các hiệu may
 
Cộng đồng cư dân làm nghề may. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm, tạ ơn Tổ nghề may
48 23/12 Lễ cúng ông Táo Tại các gia đình
 
Cả cộng đồng cư dân Hội An. Lễ được tổ chức nhằm mục đích   đưa ông Táo về trời.
49 20-30/12 Lễ tất niên, rước ông bà Tại các gia đình Cả cộng đồng cư dân Hội An. Lễ được tổ chức nhằm tạ ơn ông bà Tổ tiên và thần linh đã độ trì để gia đình đạt được những thành quả tốt đẹp trong 1 năm.
 
 

Nguồn tin: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoianheritage.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây