HỆ THỐNG VĂN BẢN TRƯNG ƯƠNG
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 42/2017/TT-BTTTT 28/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản
2 109/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
3 3356/QĐ-BVHTTDL 19/09/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
4 04/2017/TT-BVHTTDL 14/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
5 02/2017/TT-BVHTTDL 04/07/2017 Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
6 42/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
7 04/2017/TT-BXD 29/03/2017 Quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình
8 03/2017/TT-BXD 15/03/2017 Hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng
9 79/QĐ-BXD 14/02/2017 Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
10 01/2017/TT-BXD 05/02/2017 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thư mục tài liệu tham khảo
liên kết di sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây