HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 39/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trịdi sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCOvà Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
2 18/2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
3 274/CT-BVHTTDL 23/09/2022 Về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
4 38/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định 38 xử phạt hành chính trên lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
5 166/2018/NÐ-CP 25/12/2018 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
6 166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
7 110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
8 42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản
9 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
10 109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây