HỆ THỐNG VĂN BẢN TRƯNG ƯƠNG
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/2016/TT-BXD 25/10/2016 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
2 61/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật; tổ chức, cá nhân hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là hành nghề tu bổ di tích) trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3 05/2016/TT-BXD 09/03/2016 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng
4 06/2016/TT_BXD 09/03/2016 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5 07/2016/TT-BXD 09/03/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
6 08/2016/TT-BXD 09/03/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
7 09/2016/TT-BXD 09/03/2016 Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.
8 39/2016/TT- BTC 29/02/2016 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ - CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
9 136/2015/NĐ-CP 30/12/2015 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
10 23/2015/TT-BKHĐT 20/12/2015 Thông tư này quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Thư mục tài liệu tham khảo
liên kết di sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây