HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 38/2021/NĐ-CP 28/03/2021 Nghị định 38 xử phạt hành chính trên lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
2 166/2018/NÐ-CP 24/12/2018 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
3 166/2018/NĐ-CP 24/12/2018 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4 110/2018/NĐ-CP 28/08/2018 Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
5 42/2017/TT-BTTTT 28/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản
6 50/2017/TT-BTNMT 29/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
7 109/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
8 3356/QĐ-BVHTTDL 19/09/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
9 04/2017/TT-BVHTTDL 14/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
10 02/2017/TT-BVHTTDL 04/07/2017 Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây