ĐẶC SAN BẢO TỒN DI SẢN

Số 04 (64)-2023

Số 04 (64)-2023

- Di sản tư liệu Việt Nam trên hành trình hoàn thiện
hành lang pháp lý quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị

- Di sản tư liệu ở Hội An - Một số vấn đề bảo tồn và
phát huy

- 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học ở Hội An vì
sự nghiệp quản lý, bảo tồn di sản văn hóa

- Quy định về sở hữu di tích, quyền và nghĩa vụ của
chủ sở hữu di tích...

Số 03 (63)-2023

Số 03 (63)-2023

- Giao thương giữa Hội An - Nhật Bản thế kỷ
16-17

- Góp phần tìm hiểu giao thương Nhật Bản ở Hội
An thế kỷ 16-17

- Người Nhật ở Hội An thời các chúa Nguyễn

- Một số thông tin về người Nhật Công giáo ở
Hội An thế kỷ 17

Số 02 (62)-2023

Số 02 (62)-2023

- Bộ máy cai trị của thế lực ngoại bang xâm lược từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1975 ở Hội An

- Mối liên hệ giữa các nhà lao Hội An với hệ thống nhà lao thực dân, đế quốc trong nước

- Sự ra đời của Nhà lao Hội An (Nhà lao Faifo) và chế độ giam cầm, tra tấn của địch

- Vài sử liệu về các nhà lao ở Hội An

Số 01 (61)-2023

Số 01 (61)-2023

- Sự kết nối của công ty Đông Ấn Anh ở Hội An (thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII)

- Trà và việc buôn trà ở Hội An, Quảng Nam trong lịch sử

- Làng Thanh Châu

- Mắt Cửa ở Hội An

- Những bức hoành phi của Bố chánh sứ Nguyễn Tường Vĩnh ở Hội An, Quảng Nam

Số 04 (60)-2022

Số 04 (60)-2022

- Đưa di sản đô thị vào Luật Di sản văn hóa
- Bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
ở Việt Nam từ góc nhìn cơ chế thị trường
- Chính sách và nguồn lực bảo tồn, phát huy giá
trị Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An
- Giáo dục di sản trong học đường ở Hội An -
Một cách tiếp cận mới
- Gìn giữ và phát huy nếp sống văn hóa tại Đô
thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây