Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ nhật - 21/06/2020 21:27
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An, vào ngày 18 và 19/6 vừa qua, Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội chính thức có đồng chí Tống Thị Bình - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ; đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, đại biểu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ cùng 45/45 đảng viên của 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm và 6 quần chúng ưu tú.
Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BTV Thành ủy, UBND thành phố, Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã nỗ lực lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết đề ra. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu bật những thành tựu trong công tác chuyên môn, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn cơ quan và trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo thực hiện. Trong đó, về công tác chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và xây dựng thành phố sinh thái”, Đảng bộ Trung tâm chỉ đạo thực hiện 10 đề tài, đề án về những vấn đề mang tính cấp thiết và có tính ứng dụng trong thực tiễn, ưu tiên đầu tư­ nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể, di sản Hán Nôm; chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện nhiều công trình, đề tài nghiên cứu, chủ động đề ra những chương trình điều tra, khảo sát, thu thập được nhiều thông tin, tư liệu; triển khai 4 cuộc khai quật khảo cổ học trong đất liền và đảo Cù Lao Chàm, thu thập được nhiều di vật có giá trị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo đăng cai tổ chức và phối hợp tổ chức 11 cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế, tọa đàm; qua đó, nhiều vấn đề khoa học trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản được đề cập, nhận diện, phân tích; năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức nâng cao rõ rệt.

Van nghe
 
Văn nghệ chào mừng Đại hội (Ảnh: Văn Thịnh)

Về hoạt động quản lý di sản, Trung tâm đã tham mưu UBND thành phố hoàn thiện một số văn bản pháp quy làm cơ sở cho việc quản lý di sản Hội An ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Trong đó, Kế hoạch Quản lý di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020-2025,định hướng đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt vào đầu năm 2020; Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An đã được chỉnh sửa và có ý kiến góp ý của Cục Di sản Văn hóa; Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An đã được các Bộ, ban, ngành có ý kiến góp ý. Công tác kiện toàn hồ sơ pháp lý di tích trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng triển khai. Trên cơ sở kiểm kê, nhận diện và xây dựng hồ sơ đề nghị, trong nhiệm kỳ đã có 3 di sản được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 3 nghệ nhân được công nhận là nghệ nhân ưu tú; 3 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
 
Thanh pho tang hoa chuc mung

Bà Tống Thị Bình - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội  (Ảnh: Văn Thịnh)

Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã triển khai tu bổ 51 công trình với tổng kinh phí 51 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình quan trọng thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025. Công tác tham mưu hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích thuộc sở hữu tư nhân, tập thể cũng đạt nhiều kết quả với 55 di tích được hỗ trợ tu bổ 15,5 tỷ đồng.

Công tác tham mưu giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng trong khu phố cổ ngày rút ngắn thời gian, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, đảm bảo chặt chẽ trong các khâu kiểm tra hồ sơ, cấp phép, giám sát. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 967 lượt hồ sơ của nhân dân, các tổ chức trên địa bàn thành phố liên quan đến việc cấp phép sửa chữa, tu bổ di tích.

Bau

Đại hội đã thống nhất bầu ra 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Văn Thịnh)

Hoạt động tuyên tuyền, phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh. Đã tập trung triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả trong nhiệm vụ chủ trì các hoạt động lễ hội, đặc biệt là kỷ niệm 10 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm-Hội An và 20 năm Di sản Văn hóa thế giới Hội An. Thực hiện 260 chuyên mục phát thanh hàng tuần phát trên sóng FM Đài Truyền thanh - Truyền hình Hội An với. Chủ trì và phối hợp tổ chức thành công 29 cuộc trưng bày, triển lãm quảng bá nét đẹp văn hóa, lịch sử. Biên soạn bản thảo và xuất bản 10 đầu sách nghiên cứu, giới thiệu di sản; 20 tập Thông tin nghiên cứu Bảo tồn Di sản phát hành hàng quý. Chú trọng đổi mới hoạt động trải nghiệm bảo tàng, thiết lập thêm các điểm tham quan hấp dẫn, trong đó tiêu biểu là đã khai trương Bảo tàng nghề y truyền thống. Tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng tình yêu di sản trong thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh qua thực hiện Đề ánGiáo dục di sản trong học đường. Việc nâng cấp hệ thống trưng bày bảo tàng và hình thành điểm dừng chân, trải nghiệm tại di tích đã tạo thêm sức hấp dẫn của bảo tàng, di tích  đối với du khách, thu hút lượng khách đến tham quan tại các bảo tàng và di tích do Trung tâm quản lý tăng bình quân 21,9%/năm, đạt 202% so với nhiệm kỳ trước.

Bieu quyet

Đại hội đã thống nhất dự thảo Nghị quyết Đại hội (Ảnh: Văn Thịnh)

Hoạt động đối ngoại có bước tiến mới và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã đón tiếp, làm việc với 72 đoàn khách trong và ngoài nước; đã thành lập nhóm cán bộ phụ trách tiếp đón, trao đổi công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu Khu phố cổ Hội An. Từ năm 2017 đến nay, nhóm đã tiếp đón và trao đổi công tác cho 50 đoàn khách quốc tế.Đảng bộ Trung tâm luôn quan tâm chỉ đạo duy trì tốt mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các cơ quan, tổ chức JICA, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam cũng như các tổ chức di sản thế giới trong khu vực và trên thế giới. Với sự hỗ trợ của JICA, Trung tâm đã tiếp nhận 04 tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản đến làm việc; hoàn thành dự án “Đa dạng hóa sinh kế thông qua du lịch di sản tại các làng nông, ngư nghiệp vùng sâu vùng xa” tại xã đảo Cù Lao Chàm, góp phần nâng cao sinh kế của người dân, quảng bá hình ảnh, du lịch Cù Lao Chàm. Trong nhiệm kỳ, đã cử 19 lượt cán bộ đi dự hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng tại các nước như Nhật Bản, Italia, Hàn Quốc, Thái Lan, Azerbaijan...

Cũng trong nhiệm kỳ qua, chính quyền, các đoàn thể chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Đảng bộ đã tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động qua việc sáp nhập 6 chi bộ trực thuộc thành 3 chi bộ, sáp nhập 2 phòng trực thuộc thành 01 phòng. Đảng bộ đã tạo điều kiện cho 35 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; kết nạp được 13 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai có nề nếp, đi vào thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện có trọng tâm. Điểm nổi bật trong công tác Đảng về tổ chức là Đảng bộ Trung tâm đã tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn thể đảng viên, quần chúng, tạo thành một truyền thống tốt đẹp, là nguồn sức mạnh để xây dựng và phát triển đơn vị.
 
Ban chap hanh

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm QLBT DSVH Hội An nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Văn Thịnh)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đạt được hằng năm và mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Phương hướng, mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên xứng tầm, đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế; tiếp tục xây dựng cơ quan “Thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm, khoa học tiến tới hội nhập, phát triển; phấn đấu có nhiều đóng góp lớn mang tính đột phá cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An”.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu BCH Đảng bộ gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII sắp tới.
 

Tác giả: Hồng Việt

Nguồn tin: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoianheritage.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây