Những hình ảnh về lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân Hội An giai đoạn 1930 - 1975

Thứ hai - 29/07/2013 22:11

Những hình ảnh về lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân Hội An giai đoạn 1930 - 1975

Hội An là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng được kết tinh bởi chiều sâu văn hóa qua quá trình lao động, sáng tạo của nhiều lớp cư dân. Trong giai đoạn lịch sử cận - hiện đại, mặc dù không còn giữ vai trò đô thị - thương cảng mang tầm vóc quốc tế, nhưng Hội An vẫn giữ vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của Quảng Nam. Qua các phong trào yêu nước từ Cần Vương, Duy Tân, Đông Du, kháng thuế,...đặc biệt từ khi có Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời cho đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tại Hội An đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng không chỉ mang giá trị của địa phương mà còn phản ánh phần nào tầm vóc cả đất nước. Do sự gìn giữ, bảo tồn của các tầng lớp nhân dân và nhiều cơ may lịch sử nên vùng đất Hội An hiện nay vẫn lưu giữ nhiều di tích, dấu tích lịch sử, nhiều tư liệu, hiện vật liên quan đến quá trình đấu tranh yêu nước - cách mạng.
Hội An là vùng đất giàu truyền thống  yêu nước và cách mạng được kết tinh bởi chiều sâu văn hóa qua quá trình lao động, sáng tạo của nhiều lớp cư dân. Trong giai đoạn lịch sử cận - hiện đại, mặc dù không còn giữ vai trò đô thị - thương cảng mang tầm vóc quốc tế, nhưng Hội An vẫn giữ vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của Quảng Nam. Qua các phong trào yêu nước từ Cần Vương, Duy Tân, Đông Du, kháng thuế,...đặc biệt từ khi có Đảng  Cộng Sản Việt Nam ra đời cho đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tại Hội An đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng không chỉ mang giá trị của địa phương mà còn phản ánh phần nào tầm vóc cả đất nước. Do sự gìn giữ, bảo tồn của các tầng lớp nhân dân và nhiều cơ may lịch sử nên vùng đất Hội An hiện nay vẫn lưu giữ nhiều di tích, dấu tích lịch sử, nhiều tư liệu, hiện vật liên quan đến quá trình đấu tranh yêu nước - cách mạng.
       Trong những năm qua, cùng với việc quản lý, bảo tồn, phát huy tốt Đô thị cổ - Di sản Văn hóa Thế giới, các di sản, di tích về lịch sử đấu tranh cách mạng đã được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hội An nghiên cứu, bảo tồn, phát huy một cách có hiệu quả. Nhiều đợt sưu tầm các tư liệu, hiện vật cách mạng từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Thành phố được tiến hành ngay từ những năm đầu khi cuộc kháng chiến kết thúc. Từ nguồn tư liệu, hiện vật đó đã hình thành nên nhà Truyền thống Cách mạng Hội An vào năm… Nhiều vị trí, địa điểm liên quan đến các sự kiện lịch sử lớn của địa phương bước đầu được đánh giá, xác định để đưa vào danh mục các di tích, dấu tích lịch sử cách mạng cần được bảo vệ, nghiên cứu, hình thành nên hệ thống các “địa chỉ đỏ”. Nhiều ấn phẩm về lịch sử cách mạng địa phương đã và đang được biên soạn, in ấn, xuất bản, trở thành những tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương của các tầng lớp nhân nhân, nhất là thế hệ trẻ của Hội An.
        Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010) và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Hội An (28/3/1975-28/3/2010), thực hiện chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, được sự phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích đã tiến hành sưu tầm, tập hợp các tư liệu để biên soạn, xuất bản tập sách ảnh: “NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HỘI AN (1930-1975)” nhằm giới thiệu khái quát những sự kiện lịch sử tiêu biểu của chặng đường 45 năm (1930-1975) đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Hội An.
Lịch sử chặng đường đấu tranh cách mạng trong 45 năm (1930 -1975) của Đảng bộ, quân và dân Hội An hàm chứa nhiều sự kiện trọng đại mà bản thân hình ảnh tư liệu không thể chuyển tải hết được. Trong khi đó, việc sưu tầm tư liệu gặp nhiều khó khăn trở ngại nên, tập sách này chỉ giới thiệu những hình ảnh bước đầu thu thập được. Rất mong nhận được sự góp ý của đồng bào, đồng chí để bổ sung, điều chỉnh cho tái bản lần sau.

Tác giả sách: TTQLBTDT Hội An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây