Sách Hội An

Chủ nhật - 12/04/2015 23:52
DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ: HỘI AN
       
TT TÊN SÁCH TÁC GiẢ NXB
1 Nhà tù Hội An BLL tù chính trị Hội An tại Đ N XN in báo QN
2 Lịch sử đảng bộ TX Hội An- tập 1 BTV Thị ủy Hội An Đà Nẵng
3 Lịch sử đảng bộ TX Hội An- tập 2 BTV Thị ủy Hội An Đà Nẵng
4 Lịch sử đảng bộ TX Hội An   Đà Nẵng
5 Lịch sử đảng bộ TX Hội An BCH Đảng bộ Hội An  
6 Kỷ yếu BCH ĐB Thị xã Hội An qua các thời kỳ (1927 - 2004) BCH Đảng bộ Hội An  
7 Hội An - Thị xã anh hùng - tập 2 Nhiều tác giả Đà Nẵng
8 Hội An - Thị xã anh hùng - tập 1 BCH Đảng bộ Hội An NXB Trẻ
9 Hội An - Thị xã anh hùng - tập 2 BCH Đảng bộ Hội An NXB Trẻ
10 Phong trào đấu tranh của tù yêu nước ở nhà lao Hội An Nhiều tác giả XN in báo
Quảng Nam
11 Hoài phố Thơ tập VIII CLB Thơ Hoài Phố  
12 Hoài phố Thơ tập X CLB Thơ Hoài Phố  
13 Trần Quý Cáp - Hội An Nhiều tác giả Đà Nẵng
14 Thành phố Thanh Hóa - TX HA tình sâu nghĩa nặng son sắt thủy chung   Đà Nẵng
15 Đêm hội phố Hoài - tập nhạc thơ Nhiều tác giả Trung tâm VHTT
16 Hoài phố CLB Thơ Hoài Phố  
17 Hội An quê tôi Minh Hương Văn học
18 Quê hương, đất nước, con người
 Phố cổ Hội An (thơ)
Đặng Bính  
19 Văn hóa Hội An - số 8 Phòng VHTT  
20 Văn hóa Hội An - số 8 Phòng VHTT  
21 Văn hóa Hội An Xuân Mậu Tý 2008  Nhiều tác giả Phòng VHTT
22 Văn hóa Hội An 2006    
23 Văn hóa Hội An Xuân Đinh Hợi 2007 Nhiều tác giả  
24 Hoài phố thơ tập IX CLB Thơ Hoài Phố  
25 Văn hóa Hội An Nhiều tác giả  
26 Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam Trần Thị Quế Hà (dịch ) Thế Giới
27 Kỷ yếu Hội An khảo cổ - lịch sử Nhiều tác giả  
28 Kỷ yếu Hội An khảo cổ - lịch sử Nhiều tác giả  
29 Kỷ yếu hội thảo Bảo tồn quá khứ TTBTDSDT QN Xí nghiệp in
 báo QN
30 Hội An đô thị cổ    Đà Nẵng
31 Hội An Viện NC VHQT Nhật Bản
32 Hương sen Mừng Xuân Di Lặc Thành hội Phật giáo Hội An  
33 Văn hóa ẩm thực ở phố cổ Hội An Thành hội Phật giáo Hội An  
34 Công cụ đánh bắt sông nước truyền  thống ở Hội An Nhiều tác giả ĐHQG HN
35 Danh mục di tích TTQLBTDT  
36 Niên giám thống kê Hội An  năm 1995, 1996,1997 Phòng thống kê Hội An  
37 Niên giám thống kê năm 1998 Phòng thống kê Hội An  
38 Niên giám thống kê năm 1998 Phòng thống kê Hội An  
39 Niên giám thống kê năm 1999 Phòng thống kê Hội An  
40 Niên giám thống kê năm 2000 Phòng thống kê Hội An  
41 Niên giám thống kê năm 2001 Phòng thống kê Hội An  
42 Niên giám thống kê năm 2002 Phòng thống kê Hội An  
43 Niên giám thống kê năm 2003 Phòng thống kê Hội An  
44 Niên giám thống kê năm 2004 Phòng thống kê Hội An  
45 Niên giám thống kê năm 2005 Phòng thống kê Hội An  
46 Nghiên cứu đô thị cổ Hội An từ
quan điểm khảo cổ học lịch sử
Ki ruchi sellchi NXB Thế giới
47 Đô thị cổ Hội An - 5 năm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị (1999- 2004) TT QLBTDT Hội An Công ty in QN
48 Danh mục di tich Hội An     
49 Văn hóa sa Huỳnh ở Hội An Nhiều tác giả Công ty in QN
50 Kỷ yếu cuộc thi sáng tạo điêu khắc
 Tôn vinh di sản VH Hội An
UBND TP. Hội An Hội Mỹ Thuật TP. HCM
51 Phố cổ Hội An và việc giao lưu văn hóa ở Hội An Nguyễn Quốc Hùng Công ty in QN
52 Ký ức một thời tập XI CLB thơ ca Hoài phố 2010  
53 Nhà gỗ Hội An - những giá trị và giải pháp bảo tồn Trần ánh  
54 Cư dân Faifo - Hội An trong lịch sử Nguyễn Chí trung  
55 Xã Minh Hương với thương cảng Hội An Thế kỷ XVII - XIX Trần Văn An - Trần Ánh
- N.C. Trung
 
56 Hội An - Mỹ Sơn thi tập   NXB Đà Nẵng
57 Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An Trần Văn An   
58 Văn hóa phi vật thể ở Hội An Bùi Quang Thắng Thế giới
59 Hội thảo quốc tế về Đô thị cổ  Hội An năm 1990 Ủy ban Quốc gia NXB KH - XH
60 Di tích danh thắng Cù Lao Chàm    
61 Di tích danh thắng Cù Lao Chàm    
62 Nghề truyền thống Hội An    
63 Nghề truyền thống Hội An    
64 Kỷ yếu hội nghị khoa học "về khu phố cổ Hội An - 1985" (Hội thảo quốc gia)    
65 Kỷ yếu hội nghị khoa học "về khu phố cổ Hội An - 1985" (Hội thảo quốc gia)    
66 Di tích danh thắng Hội An    
67 Di tích danh thắng Hội An    
68 Kỷ yếu Cù lao Chàm : vị thế - tiềm năng và triển vọng    
69 Kỷ yếu Cù lao Chàm : vị thế - tiềm năng và triển vọng    
70 Lễ lệ - lệ hội Hội An    
71 Lễ lệ - lệ hội Hội An    
72 Giao lưu văn hóa VN - Nhật Bản    
73 Tác động TTQLBTDT xuất bản  
74 Hướng dẫn bảo tồn di tích kiến trúc gỗ (dành cho chủ di tích)    
75 Văn hóa Hội An - nhìn lại một chặng đường    
76 Di sản văn hóa Hội An  - nhìn lại một chặng đường TTQLBTDT Hội An  
77 Di sản văn hóa Hội An - nhìn lại một chặng đường TTQLBTDT Hội An  
78 Những hình ảnh về lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân Hội An giai đoạn 1930 - 1975 TTQLBTDT Hội An  
79 Khu di sản thế giới Hội An - Việt Nam    
80 Khu di sản thế giới Hội An - Việt Nam    
81 Hình ảnh giao lưu văn hóa VN - NB tại
Hội An
TTQLBTDT Hội An  
82 Hình ảnh giao lưu văn hóa VN - NB tại
Hội An
TTQLBTDT Hội An  
83 Hình ảnh hữu nghị Việt - Nhật TTQLBTDS DT QN  
84 Niên giám thống kê Hội An 2006 Phòng thống kê Hội An  
85 Niên giám thống kê Hội An 2007 Phòng thống kê Hội An  
86 Niên giám thống kê Hội An 2008 Phòng thống kê Hội An  
87 Niên giám thống kê Hội An 2009 Phòng thống kê Hội An  
88 Số liệu tổng hợp sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009    
89 Thống kê lễ hội ở Hội An T.V.An, T.Q. Hưng, T.H.Vinh  
90 Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở
01/4/2009 . TP Hội An
   
91 Hoài phố thơ tập VIII CLB Thơ Hoài phố  
92 Lược sử Làng Minh Hương Tụy Tiên Đường  
93 Hội An N.V.Xuân NXB Đà Nẵng
94 Hội An N.V.Xuân  
95 Welcome to Hoian    
96 Phố cổ Hội An Trương Công Ánh Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN
97 Những hình ảnh về lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân Hội An giai đoạn 1930 - 1975 TTQLBTDT Hội AN Hội An 2010
98 Thơ Hoài phố CLB Thơ Hoài Phố NXB thơ Hoài phố
99 Văn hóa Hội An UBND TX. Hội An NXB Đà Nẵng
100 Niên giám thống kê năm 2010 Cục thống kê Hội An  
101 Lịch sử Đảng bộ xã Cẩm Kim
 (1930 - 1975)
BCH Đảng bộ xã Cẩm Kim NXB Đà Nẵng
102 Múa thiên cẩu T. V. An - T. H. Vinh NXB Dân trí
103 Đô thị cổ Hội An và những di tích tiêu biểu Nguyễn Phước Tương NXB Giáo dục
104 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Chí sĩ Trần Quý Cáp UBND TP Hội An Hội An 14.7.2012
105 Trần Quý Cáp ngàn năm gương sáng Nhiều tác giả NXB Văn học
106 Thành phố Hội An Di sản thế giới triển vọng tương lai UBND TP Hội An Cty TNHH 1 thành viên
Lê Quang Lộc
107 Văn hóa Hội An xuân Ất Mùi 2015 Thành ủy- UBND TP Hội An Công ty in -PHSTB QN
108  Di tích -  Danh thăng Hội An  TTQLBTDSVH Hội An Nhà XB ĐN 2015
109 Di sản Hán Nôm Hội An - Tập 1 Văn bia Nhóm nghiên cứu Hội An CTCP IN Quảng Nam 2014

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây