HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 18/2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
2 17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
3 18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 quy đinh chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
4 09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
5 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
6 04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
7 42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản
8 Số: 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
9 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
10 15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Thông tư Quy định về tổ chức lễ hội
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây