HỆ THỐNG VĂN BẢN TRƯNG ƯƠNG

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
2 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
3 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
4 86/2005/NĐ-CP 08/07/2005 Quản lý và Bảo vệ Di sản Văn hóa dưới nước
5 61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
6 70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
7 96/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Nghị định số 96/2009/NĐ-CP của Chính phủ : V/v xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
8 75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
9 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
10 61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật; tổ chức, cá nhân hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là hành nghề tu bổ di tích) trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thư mục tài liệu tham khảo
liên kết di sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây