Thông báo tham gia cuộc thi “Khám phá Di sản thế giới ở Việt Nam và các nước ASEAN”

Thứ năm - 15/10/2015 21:42
UBND THÀNH PHỐ HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QLBTDS VĂN HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         Số: 43/TB-DSVH                                                                    Hội An, ngày 15  tháng 10  năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tham gia cuộc thi
Khám phá Di sản thế giới ở Việt Nam và các nước ASEAN
 
           Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN và chào mừng cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, góp phần phát huy giá trị các di sản văn hoá nhằm phục vụ mục tiêu quảng bá và phát triển du lịch trong nước và các nước trong khối ASEAN, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam phối hợp với Quỹ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức cuộc thi với chủ đề “Khám phá các Di sản Thế giới ở Việt Nam và các nước trong khối ASEAN”; với nội dung cuộc thi như sau:

          * Đối tượng dự thi:
          Các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt là cán bộ và nhân dân ở địa phương có di sản đã được tổ chức UNESCO công nhận.

          * Thời gian: Từ ngày 25/8/2015 đến hết ngày 23/11/2015

          * Thể loại và tác phẩm dự thi:
          - Công trình nghiên cứu, bài viết, dự án…
          - Phóng sự, phim ngắn, clip đồ hoạ, chùm ảnh bộ và các thể loại khác phù hợp.

          * Thể lệ:
          - Người dự thi có thể lựa chọn một hoặc nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới làm đối tượng thể hiện trong tác phẩm dự thi.
          - Ban tổ chức đánh giá cao các tác phẩm dự thi phản ánh hoặc thể hiện rõ các mặt giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản thông qua các hình thức, biện pháp nghệ thuật trực quan, sinh động.
 
(Có thể lệ cuộc thi kèm theo)
 
            Vậy, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khuyến khích sự hưởng ứng tham gia của tất cả cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân địa phương trên địa bàn Thành phố để cuộc thi đạt kết quả.
 
 
                                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC   
                                                                                                                    (Đã ký)
                                                           
                                                                                                               Trần Văn An
Nơi nhận:
  - Các cá nhân, đơn vị, tổ chức
    trên địa bàn TP. Hội An;
  - Lưu VT.
 
THỂ LỆ CUỘC THI
KHÁM PHÁ CÁC DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHỐI ASEAN
(ENGLISH BELOW)
 
        1.GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH
       Tiếp nối thành công tổ chức cuộc thi khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội trong năm 2014, Quỹ Văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu và đóng góp ý kiến nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản của Việt Nam nói riêng và của các nước trong khối ASEAN nói chung đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới mang chủ đề “ Khám phá các di sản thế giới ở Việt Nam và các nước trong khối ASEAN”.
Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho tất cả những ai yêu mến và có mong muốn khám phá tìm hiểu các di sản văn hóa ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Là sân chơi để mọi người góp tiếng nói chung cùng nhau đưa ra các biện pháp bảo tồn và không ngừng phát huy giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng.

       2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  • Các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt là cán bộ và nhân dân ở địa phương có di sản đã được tổ chức UNESCO công nhận.
  • THỜI GIAN
      Từ ngày 25/08/2015 đến hết ngày 23/11/2015

      3.HÌNH THỨC DỰ THI
  • Bài viết
  • Phòng sự, phim ngắn
  • Clip đồ họa
  • Chùm ảnh bộ
  • THỂ LỆ
     – Người dự thi có thể lựa chọn một hoặc nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới làm đối tượng thể hiện trong tác phẩm dự thi
     – Ban tổ chức đánh giá cao các tác phẩm dự thi phản ánh hoặc thể hiện rõ các mặt giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản thông qua các hình thức, biện pháp nghệ thuật trực quan, sinh động

     4. YÊU CẦU
    4.1. Yêu cầu chung
    – Người dự thi có thể lựa chọn một hoặc nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới làm đối tượng thể hiện trong tác phẩm dự thi
   –  Ban tổ chức đánh giá cao các tác phẩm dự thi phản ánh hoặc thể hiện rõ các mặt giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản thông qua các hình thức, biện pháp nghệ thuật trực quan, sinh động.
 
    4.2. Yêu cầu riêng
    –   Đối với thể loại công trình nghiên cứu, bài viết, dự án:
   + Bài dự thi thể hiện dưới dạng chia sẻ, tìm hiểu, nghiên cứu và đóng góp ý kiến (chưa đăng báo hoặc in sách), tối thiểu 800 từ.
    + Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy. Ở góc trên cùng bên trái bài viết ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ cơ quan/nhà riêng, số điện thoại liên hệ và email cá nhân.
  • Đối với thể loại phóng sự/phim ngắn:
      + Thời lượng cho mỗi tác phẩm dự thi không vượt quá 07 phút.
    + Định dạng file: MP4 không lớn quá 150MB, chuẩn 480p Widescreen tỷ lệ 16:9 (854 * 480px), 25fps, Aspect: Square Pixels (1.0)
     + Thông tin tác phẩm và cá nhân người dự thi xuất hiện ngay khi mở đầu tác phẩm: Tên cuộc thi; Tên tác phẩm dự thi; Tên tác giả (kèm thông tin liên lạc bao gồm: địa chỉ, số điện thoai và email cá nhân).
     + Logo cuộc thi sẽ được xuất hiện ở góc trên cùng bên trái trong suốt tác phẩm dự thi (tải logo tại web: hchv.vn)
  • Đối với thể loại clip đồ họa:
     + Thời lượng không vượt quá 05 phút/clip.
    + Định dạng file: MP4 không lớn quá 150MB, chuẩn 480p Widescreen tỷ lệ 16:9 (854 * 480px), 25fps, Aspect: Square Pixels (1.0)
      + Thông tin tác phẩm và cá nhân người dự thi xuất hiện ngay khi mở đầu tác phẩm. Tên cuộc thi; Tên tác phẩm dự thi; Tên tác giả (kèm thông tin liên lạc bao gồm: địa chỉ, số điện thoai và email cá nhân).
      + Logo cuộc thi sẽ được xuất hiện ở góc trên cùng bên trái trong suốt tác phẩm dự thi (tải logo tại web: hchv.vn)
      –    Đối với thể loại chùm ảnh bộ:
     + Số lượng không vượt quá 15 ảnh, ảnh được định dạng .JPG, kích thước tối thiểu 1000 pixels, dung lượng ảnh không vượt quá 5MB/ảnh.
      + Ảnh gửi về phải được chỉnh sửa có gắn logo cuộc thi phái bên trái bức ảnh (tải logo tại website:www. hchv.vn)
      + Các bức ảnh trong bộ phải được sắp xếp theo tiến trình thời gian, theo nội dung mà tác giả muốn truyền đạt.
      + Bài dự thi phải có bài thuyết minh về bộ ảnh, thông tin cá nhân: Tên tác giả (kèm thông tin liên lạc bao gồm: địa chỉ, số điện thoại và email cá nhân).

       5. HÌNH THỨC GỬI BÀI DỰ THI:
      Các tác giả/ nhóm tác giả gửi bài dự thi về Ban tổ chức theo 02 hình thức:
     + Gửi trực tiếp về cho Ban tổ chức theo địa chỉ: Quỹ Văn hóa Hà Nội – Sở Văn hóa và Thể thao – số 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     + Đăng tải video clip qua Mediafine đồng thời gửi đường link về Ban tổ chức email: disanvanhoadna@gmail.com. Đối với các tác phẩm ở thể loại bài viết, tác giả gửi trực tiếp bài về email trên cho Ban tổ chức.
Bài dự thi gửi kèm các thông tin liên hệ với tác giả/đại diện nhóm tác giả và bài viết giới thiệu các thông tin liên quan khác (nếu có) của tác giả/nhóm tác giả và tác phẩm dự thi.
 
      6. HÌNH THỨC CHẤM ĐIÊM
      Các tác phẩm gửi về sẽ trải qua 02 vòng tuyển chọn:
     +Vòng 1: BTC tiến hành lọc các tác phẩm đáp ứng đúng và đủ thể lệ dự thi.
     +Vòng 2: Ban giám khảo chấm chọn
     Ngoài ra, các tác phẩm dự thi sẽ được Ban quản trị website www.hanoidep.vn đăng tải lên web để cộng đồng tham gia thưởng lãm và bình chọn.

      7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
      7.1. Đối với thể loại công trình nghiên cứu/bài viết/dự án:
     + 01 giải nhất: Trị giá 10.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
     + 02 giải nhì: Trị giá 5.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
     + 03 giải ba: Trị giá 2.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
     + 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
     + 01 giải do khán giả bình chọn: Trị giá 2.000.000 Đ kèm giấy chứng nhận
 
     7.2. Đối với thể loại phóng sự/phim ngắn/clip đồ họa/chùm ảnh bộ:
    + 01 giải nhất: Trị giá 15.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
    + 02 giải nhì: Trị giá 5.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
    + 03 giải ba: Trị giá 2.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
    + 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 Đ kèm theo giấy chứng nhận
    + 01 giải khán giả bình chọn cho tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, phim ngắn: Trị giá 2.000.000 Đ kèm giấy chứng nhận
    + 01 giải khán giả bình chọn cho tác phẩm thuộc thể loại clip đồ họa: Trị giá 2.000.000 Đ kèm giấy chứng nhận
    + 01 giải khán giả bình chọn cho tác phẩm thuộc thể loại chùm ảnh bộ: Trị giá 2.000.000 Đ kèm giấy chứng nhận.
    Ngoài ra, các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải còn có cơ hội được tặng một chuyến tham quan về một di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam sau khi cuộc thi kết thúc.

    8. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
   Ban giám khảo cuộc thi bao gồm:
   – Đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.
   – Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.
   – Đại diện Cục Di sản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   – Đại diện Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
   – Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

   9. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
   –   Tổ chức Lễ phát động cuộc thi tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội:  Thứ Ba ngày 25/08/2015.
   – Tổ chức thông báo, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại một số địa điểm là di sản văn hóa Thế giới ở Việt Nam.
  – Từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/10/2015: Thành lập Hội đồng giám khảo; tiếp nhận tác phẩm dự thi, đồng thời kiểm tra tính đúng, đủ và phù hợp của tác phẩm dự thi so với Thể lệ cuộc thi.
  – Từ ngày 10/10/2015 – 14/11/2014: đăng tải các tác phẩm đáp ứng đủ yêu cầu dự thi lên trang web “hanoidep.vn” để cộng đồng tham gia bình chọn giải thưởng do khán giả bình chọn. Đồng thời Ban giám khảo tập trung tiến hành xem xét, thảo luận công khai và bỏ phiếu bầu chọn các tác phẩm dự thi.
  – Ngày 16 /11/2015: công bố kết quả cuộc thi.
  – Ngày 23/11/2015: tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

Ban tổ chức
                         
                                                                                   
                                                                                           

Nguồn tin: Trung tâm QLBT DSVH Hội An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây