HỆ THỐNG VĂN BẢN TRƯNG ƯƠNG

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3356/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
2 04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
3 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
4 15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Thông tư Quy định về tổ chức lễ hội
5 02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
6 22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật
7 09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
8 18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
9 13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
10 04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thư mục tài liệu tham khảo
liên kết di sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây