HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 18/2022/TT-BVHTTDL 27/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
2 274/CT-BVHTTDL 22/09/2022 Về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
3 17/2013/TT-BVHTTDL 29/12/2013 Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
4 18/2012/TT-BVHTTDL 27/12/2012 quy đinh chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
5 09/2011/TT-BVHTTDL 13/07/2011 Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
6 73/CT-BVHTTDL 18/05/2009 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tíchvà các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
7 86/2008/QĐ-BVHTTDL 29/12/2008 - Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.
- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
- Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
8 3356/QĐ-BVHTTDL 19/09/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
9 04/2017/TT-BVHTTDL 14/08/2017 Thônng tư
Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
10 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 10/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây