1.  Phòng Quản lý Di Sản: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác nghiên cứu, đề xuất kế hoạch quản lý, bảo tồn di tích, danh thắng và truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng; nghiên cứu lịch sử - văn hóa Hội An (vật thể và phi vật thể); xây dựng hồ sơ khoa học tu bổ di tích và tham gia giám sát tu bổ di tích theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm; phối hợp theo dõi, báo cáo và tham gia xử lý các trường hợp vi phạm tu bổ di tích trên địa bàn thành phố, trực tiếp phụ trách các di tích ngoài Khu phố cổ; quản lý và sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Công tác lưu trữ hồ sơ, tư liệu của cơ quan; cập nhật, lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin cho lãnh đạo thành phố Hội An, các phòng ban liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa Hội An; cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Trưởng phòng: Nguyễn Cường

Email: nguyencuonghoian@gmail.com

DĐ: 0934185705

Phó trưởng phòng: Trần Thị Lệ Xuân

Email: lexuan82@gmail.com

DĐ: 0905.933.639

2.  Phòng Bảo tàng: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác quản lý hệ thống bảo tàng, di tích nằm trong tuyến tham quan, kho hiện vật do Trung tâm trực tiếp quản lý; nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bổ sung hiện vật, tư liệu cho các bảo tàng, di tích; nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện việc nâng cấp, trưng bày, giới thiệu tại các bảo tàng; nghiên cứu đề xuất và quản lý, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An và các bảo tàng, di tích; theo dõi, giám sát tình hình và thực hiện công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy đối với các di tích, bảo tàng do Trung tâm quản lý; quản lý và sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Quyền trưởng phòng: Nguyễn Trần Cẩm Giang

Email: nguyentrancamgiang@gmail.com

DĐ: 0905710830

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngà

Email: nguyenngakc@gmail.com

DĐ: 0977425096

Phó trưởng phòng: Trương Hoàng Vinh

Email: hoangvinh2008ha@gmail.com

DĐ: 0345049978

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Thương

Email: hoianmuseum@gmail.com

DĐ: 0906 515 232
  
3.  Phòng Tu bổ Di tích: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, các công trình di tích thuộc sở hữu Nhà nước, tập thể, tư nhân trên toàn địa bàn thành phố; tổ chức triển khai công tác tu bổ di tích từ các nguồn kinh phí hàng năm; tổ chức thực hiện công tác khảo sát, điều tra, chống đỡ các di tích có nguy cơ sụp đổ trên toàn địa bàn Thành phố và công tác phòng chống lụt bão của đơn vị; tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ quyết toán và các thủ tục quyết toán công trình theo quy định của Nhà nước; trực Ban Quản lý công trình của cơ quan; thực hiện quản lý và sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng: Phạm Việt Tâm

Email: viettamha@yahoo.com.vn

DĐ: 0913082501

Phó trưởng phòng: Trần Văn Sang

Email: transanghoian@gmail.com

DĐ: 0935581147

Phó trưởng phòng: Võ Đăng Tuấn

Email: vodangtuan243@gmail.com 

DĐ: 0905454717
 
4. Phòng Quản lý Khu phố cổ: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp khảo sát, tham mưu cấp phép tu bổ di tích trong khu vực I, II của Khu phố cổ; theo dõi, báo cáo, tham mưu đề xuất hướng giải quyết và tham gia xử lý các trường hợp vi phạm tu bổ di tích trong khu vực I, II của Khu phố cổ; phối hợp giám sát các công trình tu bổ di tích do cơ quan khác làm chủ đầu tư; cập nhật, lưu trữ hồ sơ kiến trúc các di tích trong khu vực I, II của Khu phố cổ; phối hợp thực hiện công tác phòng chống lụt bão đối với các di tích trong Khu phố cổ; cung cấp thông tin về thủ tục, hồ sơ tu bổ di tích tư nhân, tập thể và trực công tác tiếp dân tại Trung tâm; giới thiệu quy trình tu bổ, các quy định sửa chữa, trưng bày sản phẩm, vật liệu xây dựng truyền thống; quản lý và sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng:  Nguyễn Ngọc Trân

Email: tranhoian@gmail.com

DĐ: 0983242290

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đình Phương

Email: ndphoian@gmail.com

DĐ: 0905659511


5. Phòng Tư liệu & Thông tin Di sản: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác sưu tầm, quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ về Hội An; công tác thông tin, tuyên truyền phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Hội An qua website Hoianheritage.net, chuyên mục phát thanh và tập thông tin nghiên cứu bảo tồn di sản; công tác biên soạn và xuất bản các ấn phẩm; công tác tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; trực hội đồng khoa học Trung tâm; quản lý và sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng:  Võ Hồng Việt

Email: phongtulieu@hoianheritage.net

Tell: 036.666.8185

Phó trưởng phòng:  Phạm Phước Tịnh

Email: phamphuoctinh@gmail.com

Tell: 0354315707

Phó trưởng phòng:  Huỳnh Thị Bảo Vy

Email:baovyhuynh@gmail.com

Tell: 0377187157

 
6. Phòng Hành chính - Tài vụ: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Trung tâm về thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính, đối ngoại và công tác văn phòng; về công tác lập, bảo vệ và thực hiện kế hoạch tài chính của cơ quan; tham mưu cho lãnh đạo quản lý mọi nguồn thu - chi tài chính của cơ quan theo quy định của Nhà nước; Báo cáo cho Ban Giám đốc và hướng dẫn các Phòng chuyên môn thực hiện các quy định của Nhà nước về các chế độ chính sách, thu - chi, thanh - quyết toán tài chính...; quản lý chung về tài sản, thiết bị của cơ quan; tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa Hội An; tham mưu quản lý mạng internet và hỗ trợ bảo trì các thiết bị vi tính của cơ quan; quản lý đoàn ra đoàn vào; tổ chức thiết lập và theo dõi các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ nhằm tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài cho công tác bảo tồn di sản văn hóa Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; lập báo cáo định kỳ gửi Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham gia xây dựng và quản lý các dự án bảo tồn, đào tạo có nguồn vốn hỗ trợ của nước ngoài; dịch thuật và lưu trữ các văn bản, hồ sơ tài liệu liên quan đến quan hệ hợp tác quốc tế; phiên dịch cho Ban Giám đốc khi làm việc với khách nước ngoài; hợp tác tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tập huấn, lớp học quốc tế về quản lý và bảo tồn di tích; tham mưu công tác định hướng về quản lý và bảo tồn kiến trúc, cảnh quan di sản Hội An; tham mưu công tác phát triển nguồn nhân lực, tổ chức cán bộ, thi đua; quản lý, sử dụng các thiết bị, tài sản, nguồn kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Quyền trưởng phòng: Lê Thị Diệu Hiền

Email: dieuhienketoan@gmail.com

DĐ: 0905487181

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Thu Hương

Email:
thuhuonghoian@gmail.com

: 0905199755
  
Phó trưởng phòng:  Trần Nhân Tài

Email:
trannhantaiclc@gmail.com

: 0979420116
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây